Амтек

Касови апарати връзка с нап

електронни везни

Касови апарати
Продукти и услуги


Софтуер за магазини и ресторанти

Софтуер за магазини и ресторанти

Системата е подходяща за средни търговски обекти, съчетаваща не високи разходи за необходимите технически средства и достатъчни удобства за отчитане на търговската дейност.

Системата позволява:

Едновременна работа с баркодове и кодове;
Работа с клиентски карти и отстъпки;
Наличие на VIP клиентски карти;
Връзка с касов апарат и автоматизирано отпечатване на фискални бонове в режим фискален принтер;
Възможност за вътрешна отчетност;
Специално за магазини за облекла, обувки, конфекция - следене на продажбите по разбивки (напр. номера, модели, разцветки и др.);
Обединяване на данни от множество търговски обекти на една фирма;
Използване на единни номенклатури от повече от една фирма;
За фирми регистрирани по ЗДДС, пълна отчетност вкл. получаване на магнитен носител съгласно правилника за приложение на ЗДДС
Амтек ЕООД е фирма, която активно се занимава с продажба, сервиз и ремонт на фискални принтери, пос принтери, баркод четци, етикетни принтери,
касови апарати, електронни везни, касови апарати връзка с НАП.

Касови апарати безплатна доставка