Амтек

Касови апарати връзка с нап

електронни везни

Касови апарати
Продукти и услуги


Икономически софтуер

Икономически софтуер

Амтек разработва икономически софтуер за удоволетворяване нуждите на своите клиенти. Софтуерните продукти, които предлагаме са:

Info - информационна система обединяваща икономическа информация

Валутни курсове в България от 1994 г(фиксинг на БНБ)
Основен лихвен процент (ОЛП) на БНБ
Либор по валути от 1995 г
Изчисляване на лихви във валути на база либор
Euribor от 1999 г
Изчисляване на лихви на база euribor
Модул за изчисляване на лихви по държавни вземания
Модул за изчисляване на законна лихва и мораторна(договорена) лихва
Валутни курсове за митнически оценки
Средни валутни курсове
Общи индекси на потребителските цени
Командировки, цени на течни горива, норми за разход на горива и смазочни материали
Разстояния в километри между основни градове в страната и в Европа

Система за фактуриране - софтуерен продукт за автоматизирано фактуриране, материални наличности, връзка с касови апарати и фискални принтери

Амтек ЕООД е фирма, която активно се занимава с продажба, сервиз и ремонт на фискални принтери, пос принтери, баркод четци, етикетни принтери,
касови апарати, електронни везни, касови апарати връзка с НАП.

Касови апарати безплатна доставка